A Dublin City University arra törekszik, hogy Írország első autista-barát campusává váljon, a DCU az AsIAm és a Specialsterne Ireland együttműködésével. Az egyetem lehetőséget kínál az autizmussal élő emberek számára, hogy továbblépjenek a munkaerőpiacra, olyan témával foglalkozzanak és olyan tevékenységekben vegyenek részt, amely érdekli őket, ezen keresztül szocializálódjanak. Azonban az autizmussal élő embereknek nagy változás lehet egy nagyon strukturált, ellenőrzött környezetből egy független, felnőtt világba kerülniük, ezért támogatást igényelnek.
Az autizmusbarát egyetemen első lépésben felmérték a hallgatók és dolgozók tapasztalatait, tudását és attitűdjeit az autizmussal kapcsolatban. Szeretnék felhívni a figyelmet az autizmusra, tréningeket tartanak, kiállításokat, ajánlásokat fogalmaznak meg az egyetem felé.
 
További információ a projekt weboldalán érhető el:
https://asiam.ie/autism-assured-university-pilot
Asperger csoport és Filmklub
 
Mindkét csoportos foglalkozást az Autizmus-spektrum zavarban érintett hallgatók vehetik igénybe. Az Asperger csoport egy szociális-kommunikációs készségfejlesztő csoport, melynek fő célja a hallgatók számára kihívást okozó szociális-kommunikációs kompetenciák fejlesztése; a társas megértés fejlesztése, társas helyzetek és szerepek gyakorlása biztonságos környezetben. A csoport remek lehetőséget teremt a „Nem vagy gyedül” élmény megélésére, az egymásnak történő minta adására, a közös tanulásra.  
A Filmklub egy szabadidős program, melyet a BME-vel közösen szervezünk, így a hallgatóink megismerkedhetnek más egyetemeken tanuló sorstársaikkal is. A filmklubon az autizmus témájú filmek vetítésével és csoportos feldolgozásával a hallgatóknak lehetőségük nyílik saját élményeiket, tapasztalataikat a filmhez kapcsolódóan megosztani egymással. A film által strukturált keretben dolgozhatóak fel a nehézségek, fejleszthetőek a verbális készségek és közösség alakul ki. Az Asperger csoport és a Filmklub átlagos létszáma 6-12 fő. 
Az integrált csoport a fogyatékkal élő és ép egyetemi hallgatók, munkatársak közös, együtt gondolkodó, alkotó társulata. 2016. őszén kezdték meg működésüket, először a képzőművészet területén, létre hozva több falfestményt. 
A PTE Integrált Művészeti Csoport első fellépése 2017. áprilisában volt a PTE1367 Jubileumi Történelmi Emlékfutás rendezvényen. Arra is vállalkoztak, hogy a Pécsi Egyetem alapításának 650 éves jubileumára létrehoznak egy trilógiát, integrált táncművészeti programot.
A kortárs táncszínházi trilógia része az alábbiak voltak: „Forrás és kard”, „Fészek és szárny” valami a „Kristály”. A trilógia a pécsi Egyetem alapításának és történetének, valamint Weöres Sándor Teljesség felé művének ihletéséből született. A teljes trilógiát egyben 2017. december 9-én, a Janus Egyetemi Színházban mutatták be.
 
 
 
A foglalkozási rehabilitáció célja a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő feltételek megteremtése, az hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra; érdekeltek legyenek a munkavállalásban, másfelől a munkáltatók befogadóvá váljanak a fogyatékos emberek iránt. Növekedjék a fogyatékos emberek között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya.
Az FSZK-ban az elmúlt években számos a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó pályázati program, szakmai tevékenység, fejlesztés valósult meg, ezeknek a programoknak, fejlesztéseknek, tevékenységeknek a részletes ismertetőit, a programok keretében elkészült szakmai anyagok ismertetőit és azok elérhetőségét az alábbi oldalon találják meg:
 

A mozgássérültek tekintetében érzékenyítő projekt. Egy egyetemi szociológia óra keretéből nőtt ki. Arra érzékeny hallgatók több napot/egy hetet eltöltöttek úgy kerekesszékben, hogy nem szálltak ki belőle. Tapasztalataikat egy dokumentumfilmben örökítették meg. Amikor ebbe csatlakozott a DTK, a kortárssegítők, és még intenzívebben a Kézenfogva Alapítvány (a székeket korábban is ők biztosították) akkor kapott nevet a projekt, és vált ettől sokkal kiterjedtebbé, a széles hallgatói réteget megcélzó programsorozattá. Alapvetően arra épít, hogy vonzó, érdekes programokba vonja be a hallgatókat akár mozgássérültek, akár nem, és ezen keresztül érzékenyítsen. Megmaradt a kerekesszék kölcsönzési lehetőség, most már 2-4-6 és 24 órára, kiegészült a programkerekesszékes akadálypályával (természetes akadály az egyetemen való közlekedés, és erről sok használható visszajelzés érkezett: az alapvetően akadálymentes épületek akadályairól), bocsázással, apróbb versenyekkel, filmvetítésekkel, paralimpikonnal (Corvinusos) folytatott beszélgetéssel. Ebben az évben 2 hétig tartott a programsorozat. A szponzor Kézenfogva Alapítvány jóvoltából is, értékes nyereményeket lehetett hazavinni (hangszóró, Sziget-és EFOT jegyek). Jövőre tervezzük a versenyek kiterjesztését más egyetemekre is.

Kerek-e, projekt

További információ: http://kezenfogva.hu/kerek-e

Videó a Kerek-e? projektről, készítette: Palkovits Nóra és Csobay Bence Budapesti Corvinus Egyetem Diáktanácsadó Központ Kézenfogva Alapítvány:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6kQZC_mHaMU&app=desktop

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat

A DEMEK épületében a szorgalmi- és vizsgaidőszak minden munkanapján hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, míg pénteken 14 óráig van lehetőség a szolgáltatás igénybe vételére. A Böszörményi úti Campuson található Mentálhigiénés Szolgáltató Irodában hétköznapokon 10 és 12 óra között van lehetőség bejelentkezésre.

A 2017-es évben 846 alkalommal vettek részt hallgatók mentálhigiénés konzultáción.

 

KAR

FÉRFI

Össz.

Állam- és Jogtudományi Kar

2

15

17

Általános Orvostudományi Kar

45

6

51

Bölcsészettudományi Kar

65

41

106

Egészségügyi Kar

1

1

2

Fogorvostudományi Kar

6

1

7

Gazdaságtudományi Kar

45

13

58

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

8

2

10

Gyógyszerésztudományi Kar

2

1

3

Informatikai Kar

2

13

15

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

29

27

56

Műszaki Kar

4

4

8

Népegészségügyi Kar

7

1

8

Természettudományi és Technikai Kar

31

29

60

Zeneművészeti Kar

3

1

4

Összesen

250

155

405

 

 

Szemléletformáló, oktató tevékenység

A DEMEK fontosnak tartja, hogy a mentálhigiénével illetve a fogyatékossággal kapcsolatban a hallgatók ismeretei bővüljenek, és a szemléletük változzon.

Az alábbi értelmiségi modulok kerültek meghirdetésre 2017-ben:

 • A beilleszkedés kihívásai a mindennapokban: 20 órás tréning, 11 résztvevő hallgató
 • A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése filmalkotások tükrében (Mentálhigiénés Filmklub): 16 előadás, 155 résztvevő hallgató
 • Együtt vagy külön?! avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jövője (Párkapcsolati Szabadegyetem): 20 előadás, 140 résztvevő hallgató
 • Sport és lelki egészség (Olimpiai Akadémia): 10 előadás, 104 résztvevő hallgató
 • Esélyteremtő kapcsolati tréning: 15 résztvevő hallgató

 

Kortárs segítés, kortárs segítő csoport

A Camplus kortárs segítő csoport alapvető tevékenységei: egyéni konzultáció és csoportos foglalkozás keretein belül találkozunk a kortársakkal. 2017-es év első féléve során a kortárssegítők 5 alkalommal szervezték meg az érdeklődő hallgatók számára az Identity önismereti társasjátékot. Az 5 alkalmon összesen 30 hallgató vett részt. Kortárssegítőink kollégiumi ügyeletet is vállalnak, 2017. évben heti 1-2 alkalommal a Borsos József Kollégiumban, a Campus Hotelben, a Markusovszky Kollégiumban, a Tisza István és a Kossuth I-es Kollégiumban fogadták a hallgatókat mentálhigiénés konzultációra, összesen 35 alkalommal.

 

Mentálhigiénés Filmklub

A filmek vetítése után a nézőknek lehetőségük van egy meghívott szakemberrel (pszichológus, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, családterapeuta, szociálpolitikus) a filmről és az azzal kapcsolatos témakörről beszélgetni.

 

Párkapcsolati Szabadegyetem

A Párkapcsolati Szabadegyetem célja, hogy a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalommal együttműködve a résztvevőket közelebb hozza a család, házasság gondolatához és megismertesse velük ezek több aspektusát is. A résztvevők szélesebb és mélyebb betekintést nyerhetnek a családi, párkapcsolati rendszerekbe azáltal, hogy azokat többféle szemszögből, de leginkább a rendszerszemlélet keretében tekinthetik meg.

Az előadások mellett a hallgatók 10 alkalommal vehettek részt párkapcsolati tréningen. Összesen 126 hallgató élt ezzel a lehetőséggel.

 

Olimpiai Akadémia

A kurzus célja a hallgatók számára pozitív példák, életutak bemutatása, hogy sportolás során a kitartás, a motiváció és a rendszeresség hogyan hat a teljesítményre és a személyiség fejlődésére. A meghívott olimpikonok beszéltek motivációjukról, az olimpiák hangulatáról vagy arról, hogyan egyeztetik össze a sportot a munkával és a magánélettel.

Közösségi ellátások[1]

Közösségi ellátások biztosítására egyetemi hallgatóknak a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás révén nyílik lehetőségünk.

A közösségi ellátás a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeivel nyújt segítséget a saját lakókörnyezetükben élő pszichiátriai és szenvedélybetegeknek. Célja a betegségből adódó károsodás, pszichoszociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. A szolgáltatás kereteit az 1993. évi III. tv. és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szabályozza, mely többek között meghatározza a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást nyújtókra vonatkozó képesítési előírásokat, a gondozók által ellátható ellátottak és a szolgáltatás működtetéséhez minimálisan szükséges szakemberek számát.

Közösségi ellátás szolgáltatásai:

 • Nem gyógyító tevékenység, a közösségi ellátások a pszichiátriai problémával küzdő emberek komplex pszicho-szociális rehabilitációjára szerveződnek. Ugyanakkor a javuló életminőségi mutatók, a kevesebb stresszhelyzet, hozzájárulhatnak a pszichopatológiai állapot pozitív irányba történő javulásához, s az együttműködés a szociális szolgáltatásokkal javíthatja a medikális kezelést végzőkkel történő együttműködést is.
 • A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat.
 •  A lakókörnyezetben folyik, ezáltal is biztosítva, hogy az érintett ott kap segítséget problémáira.

A pszichoszociális rehabilitáció eszköztárával segítik a közösségi ellátás az igénybe vevők felépülését:

 • Az érintettek megküzdési képességének erősítésével
 • Önsegítő aktivitásuk ösztönzésével
 • Felelősségérzetük ébren tartásával
 • Készségfejlesztéssel
 • Személyes szabadságuk tiszteletben tartásával
 • Erőforrások felkutatásával
 • Segítő intézmények közti együttműködés serkentésével
 • Hozzátartozók támogatásával

A közösségi pszichiátriai ellátásban alkalmazott tevékenységek, szolgáltatási elemek: a megkeresés, tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés. Az alkalmazott tevékenységeket mindig az ellátottak és hozzátartozóik céljai és szükségletei határozzák meg, és a felépülés irányába hatnak.

A pszichoszociális problémával küzdő klienssel, hallgatóval való első találkozáskor megtörténik az állapot, életvitel felmérése és a szükségletfelmérés.  A probléma elemzése után személyre szabott gondozási terv készül és kezeljük a problémát. Szükséges esetén tanácsadást biztosítunk, ami lehet életvezetési, életvitelre vonatkozó tanácsadás, szociális tanácsadás és ügyintézésben való segítés, orvosi, szakorvosi konzultáció megszervezése, munkavállalási tanácsadás, igény szerint pszichológiai,  jogi tanácsadás. A mentális gondozáshoz kapcsolódó tevékenységek közé tartoznak többek közt a pszichoedukáció, korai figyelmeztető tünetek felismerésének segítése, stresszkezelés, agressziókezelés és a csoportmunka. A készségfejlesztés keretében az életviteli, kommunikációs, problémamegoldó készségeket, az asszertív viselkedést, a munkakereséshez és megtartáshoz szükséges kompetenciákat fejlesztjük, segítjük a szabadidő hasznos eltöltését, a társas kapcsolatok kialakítását.

Segítjük a hallgatók egészségügyi ellátásba kerülését, szociális szolgáltatások igénybevételét, felvesszük a kapcsolatot a kollégiummal, szülőkkel, hallgató társakkal, cél, hogy a pszichoszociális problémával küzdő hallgató állapota és kapcsolatai javuljanak, integráljuk a közösségbe és bevonjuk szabadidős tevékenységekbe. Ennek a célnak az elérését segítik a közösségi ellátások, a pszichológiai és életvezetési tanácsadás, a pszichoszociális támogatás, valamint az Esélyháló Mentor Programunk is.

 

Hallgatóknak szóló tájékoztatók a DEMEK mentálhigiénés szolgáltatásairól

A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja által (DEMEK) komplex és sokszínű szolgáltatásokat nyújt a Debreceni Egyetem hallgatói és dolgozói számára.

 

Az egyetemi tanulmányok ideje alatt előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor úgy érezheted, hogy a hullámok összecsapnak a fejed fölött. Nem úgy alakulnak a tanulmányaid, ahogy szeretnéd, vagy nehézségek jelentkeznek a magánéletedben, vagy konfliktusaid vannak a szobatársaiddal, ismerőseiddel. Ezeknek az élethelyzeteknek a megoldása nem igényel orvost, pszichológust.

Tapasztalataink szerint ilyen esetekben is érdemes külsős szakemberekkel konzultálni és átgondolni a kialakult helyzetet.

A Debreceni Egyetemen a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK) képzett, tapasztalt szakemberei várják a hallgatókat a Poroszlay út 97. szám alatt. Az akadálymentesen megközelíthető Központ 5 perc sétára található az Egyetem főépületétől.

Mentálhigiénés konzultációs szolgáltatások

Vannak olyan élethelyzetek, amik kihívást jelentenek az ember életében, és van, amikor úgy érezhetjük, hogy egyedül nem vagyunk képesek megküzdeni az előttünk álló nehézségekkel.

Ha úgy érzed, hogy

 • problémáid vannak a tanulással,
 • kétségeid vannak a választott pályáddal kapcsolatban,
 • nem működnek a szokásos módszerek, amivel leküzdötted eddig az előtted lévő akadályokat
 • gyakran vagy feszült, ideges,
 • lehangolt, rosszkedvű vagy és nincs semmihez kedved,
 • szorongsz bizonyos helyzetekben,
 • minden a nyakadba szakadt, és nehéz számodra az előtted álló feladatokat megoldani,
 • nehéz beilleszkedni és nem találod a helyed,
 • nem találod a hangot a családtagjaiddal, barátaiddal,
 • gyakran jelentkeznek problémák a partnerkapcsolatodban,
 • nem tudsz megfelelni a tanulmányi követelményeknek,
 • halogatod a feladataidat, (pl. vizsga, tanulás, szakdolgozat írás, munkavállalás),
 • elveszítettél egy számodra fontos személyt és nem tudod feldolgozni,
 • nehezen hozol döntéseket az életedben,
 • lelki, pszichológiai támogatásra van szükséged.

Ha a felsoroltak közül találkoztál ezekkel vagy hasonló érzésekkel, keresd fel a DEMEK-et vagy írj e-mailt a demek@unideb.hu címre. A szolgáltatás a Debreceni Egyetem hallgatói és dolgozói számára ingyenes, és teljes diszkréció mellett vehető igénybe.

Készségfejlesztő- és érzékenyítő tréningek

 • önismereti tréning,
 • kommunikációs készségfejlesztő tréning,
 • stressz- és konfliktuskezelési tréning,
 • esélyteremtő kapcsolati tréning,
 • esélyegyenlőségi tréning.

Mentor Program

Az Esélyháló Mentor Hálózat legfontosabb célja a Debreceni Egyetemen tanuló hátrányos helyzetű, roma és fogyatékossággal élő fiatalok (mozgásban-, látásban-, hallásban korlátozott, autista spektrum zavar diagnózissal rendelkező, pszichés illetve kommunikációs  nehézségekkel küzdő) komplex támogatása, azzal a céllal, hogy a hallgatóknak nagyobb esélyük legyen tehetségük kibontakoztatására a felsőoktatási tanulmányaik ideje alatt. A szolgáltatások igénybe vétele előzetes regisztrációhoz kötött! Az igénybe vehető szolgáltatások:

 • irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás),
 • tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése,
 • jegyzetelő szolgáltatás,
 • diáksegítői szolgáltatás koordinálása,
 • szabadidős programok és klubfoglalkozások szervezése,
 • szállító szolgáltatás biztosítása,
 • személyre szóló segítés,
 • elhelyezkedéssel, munkavállalással kapcsolatos konzultáció.

A nyomtatványokat kitöltve személyesen a központban kell leadni. A regisztrációhoz szükséges formanyomtatványok, illetve információk a www.lelkiero.unideb.hu oldalon találhatók.

Programok, szolgáltatások

 • Mentálhigiénés Filmklub
 • Párkapcsolati Szabadegyetem
 • Olimpiai Akadémia
 • Kortársképzés, kortárssegítés
 • Értelmiségi modulok szervezése és tartása
 • Esélyegyenlőségi és Mentálhigiénés Egyetemi Napok szervezése
 • DEÁK Álláskeresési Klub
 • Gyakorlati hely biztosítása hallgatók számára

Folyamatos információkat kapsz a Neptun rendszerben a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ szolgáltatásairól, programjairól!

Elérhetőségek

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Iroda

Böszörményi úti Campus, Veres Péter Kollégium földszint

Nyitva tartás szorgalmi időszakban:

Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-14:00

Nyitva tartás vizsgaidőszakban:

Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-14:00

Telefon: +36 52 508 444 / 88190

E-mail: demek2@unideb.hu[1] Emberi Erőforrások Minisztériuma: „Szakmai ajánlás közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére” felhasználásával.

 

 
„A KONTAKT Tolmácsszolgálat egy Európában is újszerűnek számító videó-tolmácsolási rendszer.
Az infokommunikációs akadálymentesítés úgy valósul meg, hogy a tolmács (jelnyelvi vagy írótolmács) távolról közreműködik. A hallássérült ügyfél és a tolmács nem tartózkodik egy helyen. Videón, szöveges úton keresztül tudnak egymással kapcsolatba lépni, és így kerül bevonásra a harmadik, halló résztvevő – aki vagy együtt van a hallássérülttel vagy szintén egy harmadik helyen tartózkodik.
 
Első esetben a tolmács a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás videó-rendszerén keresztül látja a hallássérültet, és jelnyelven vagy írásban kommunikál vele. A hallóval pedig ugyanazon az eszközön keresztül, csak hanggal. A tolmács hallja a hallót és jelnyelvre/írásban fordítja őt, míg a hallássérültet hangra fordítja a hallónak.
 
A második esetben a halló ügyfelet a tolmács telefonon hívja fel, vagy azon keresztül hangüzenetet hagy neki. A hallássérült a videón keresztül jelnyelven vagy írásban közli a tolmáccsal, mit mondjon a halló számára. A halló által elhangzottakat a tolmács írásban vagy jelnyelven továbbítja a hallássérült felé a KONTAKT Tolmácsszolgáltatáson keresztül.
 
Célunk ezzel az, hogy Ügyfeleink az ország minden pontján azonos eséllyel, azonos színvonalú, akadálymentesített kommunikációs szolgáltatásokhoz jussanak.” 
 
 
A DTK megalakulása óta, és a DTK irányítása alatt folyamatosan működik a kortárssegítés az egyetemen, kezdetben 8-12 fő, jelenleg 20 fő körüli kortárssegítő létszámmal. A kortárssegítők többnyire felsőbb éves hallgatói az egyetemnek, akik önkéntes munkában végeznek információs,- és tanulmányi támogató, valamint közösségszervező, és közösségtámogató tevékenységet. A kortárssegítők folyamatos képzésben részesülnek, melyet a DTK biztosít számukra.
Tanulmányi támogató tevékenységük: korrepetálások, vizsgafelkészítők szervezése, online tájékoztatók szerkesztése, tanulásmódszertani előadások és tréningek szervezése (pl.: online vizsgakisokos, fórum: pl.: Segítség! Szakdolgozat!, tréning pl: interaktív angol tréning, tanulásmódszertani tréning).
 
Információs szolgáltatás: a DTK és a kortárssegítők munkájának megismertetése, a tanulmányokkal és vizsgákkal, egyetemi élettel összefüggő információk átadása, az általuk szervezett programokon, a DTK honlapján keresztül, és személyesen.
 
Közösségszervező-és közösségtámogató szolgáltatások: A kortárssegítők – az országban egyedülálló módon- egy 200 négyzetméter alapterületű, pihenő-és közösségi teret működtetnek, a „NapKözit”. A tér nap közben  minden hallgató számára elérhető,  pihenő,- tanuló,- és beszélgetésre alkalmas térként funkcionál, 17 óra után pedig különféle közösségi rendezvényeknek ad helyet. A rendezvények egy része szintén minden hallgató számára látogatható, ezeket a kortárssegítők szervezik, és célja a közösségépítés, a közösségre találás támogatása, és a szabadidő közösségben való eltöltésének biztosítása (pl. társasjáték estek, filmestek megbeszélésekkel, vetélkedők, születő CSR projektek támogatása hely és reklám biztosításával). 
A NapKöziben tartott előadások, tréningek és kerekasztalok tematikájában, kiemelt helyet kapnak a lelki egészség (pl.: Pszicho-estek), a személyiségfejlesztés (pl.: kommunikációfejlesztő és konfliktuskezelő tréningek, önismereti pszichodráma), a tehetséggondozás (hallgatói TED-x előadások sorozat), a társadalmi felelősségvállalás (pl.: születőben lévő hallgatói CSR projektek támogatása, vagy  CSR szemléletmód kerekasztal), és a  speciális helyzetben lévők gondjaira való érzékenyítés (pl.: kerek-es programsorozat, pl.: erasmusos tapasztalatcsere kiutazni készülő, és már hazaérkezett hallgatók között). A NapKözi teret biztosít, már működő, egyéb egyetemi diákszervezetek programjai számára is, támogatva ezzel a szervezetek munkáját, és ezen keresztül az egyetemi közösségi élet szerveződését.
 
2018 szeptemberében a hatodik külföldi önkéntesünk fogadjuk az Erasmus plusz KA1 egyéni mobilitási programjából. A pályázat lehetővé teszi az önkéntes minden felmerülő költségének (utazás, szállás, étkezés, biztosítás, zsebpénz akár egy évi) finanszírozását, a projekt során az önkéntes saját projektjének finanszírozását is.
Részt vesz a szolgálat tevékenységeiben, hogy saját kulturális tapasztalataival, világszemléletével, tudásával, hozzáállásával, nyelvtudásával gazdagítsa a fogyatékossággal élő egyetemi hallgatók életét.
Hallgatóink magas szintű képzést kapnak, ám fogyatékkal élőként nem rendelkeznek egyenlő esélyekkel a munkaerő piaci elhelyezkedés során. Sok esetben a felsőoktatásba való bejutás, mint mobilitás, is igazi kihívás, nem várt eredmény. Így a nemzetközi álmok már a realitáson túl helyezkednek el. Lehetőségeiket jelentős mértékben javítja, ha magas fokon sajátítanak el idegen nyelveket, különös tekintettel az angolra. Itt tartózkodása során az önkéntesünk támogató tevékenységünk minden szegmensében részt vesz, és az ezzel járó interakciókat angol nyelven folytatja célcsoportunkkal. Emellett célzottan idegen nyelvű társalgási csoportot is indítunk, ahol az önkéntes a nyelvtudása mellett saját kultúráját, nézőpontját is képviselni tudja. E tevékenységével hozzájárul hallgatóink idegen nyelvi kompetenciáinak fejlődéséhez, és ezzel diplomaszerző, valamint későbbi munkaerő piaci esélyeik növeléséhez. A speciális képzési igényű hallgatóknak lehetősége van más mobilitási programokban részt venni.
Az önkéntes jelenlétével a multikulturalizmust reprezentálja és motiválja a fogyatékossággal élő hallgatókat arra, hogy maguk is "válasszanak egy kalandot" hallgatói, vagy ifjúsági mobilitás keretében. Minden ilyen tapasztalat, különösen az, amely megszerzése valamilyen dokumentummal (pl. youthpass) bizonyítható, tovább növeli a boldogulás esélyeit a munkavállalás terén.
Az önkéntes, mint a hallgatóink kortársa, közelről ismeri a fiatalabb generációk igényeit az élet összes dimenziójában. Így saját tapasztalataiból, és igényeiből merítve olyan tevékenységeket tud kínálni a hallgatóinknak, amit a szolgálat munkatársai, akik néhány kohorsszal idősebbek, már nem tudnak. Így az önkéntes bevonása, team tagként kezelése a munkatársak számára is frissítő, új szempontok megjelenését is eredményezi, ami nyitottan tartja őket az igények újszerű megjelenési és kielégítési formái felé. Így tudunk reagálni a korosztályi igényekre is.
Az eddig megvalósult öt önkéntes programból kettő tartalmazott sportos elemeket. Önkénteseinket bátorítottuk, hogy saját érdeklődésük szerinti projekteket szervezzenek, melyhez a Támogató Szolgálat biztosítja a háttért, a szükséges forrást, kapcsolatokat, valamint a kapcsolatain keresztül az eszközöket.
Dán önkéntesünk egy diszlexiás, magyar, testnevelés szakos hallgatóval közösen szerveztek parasport délutánt a mozgás-, és láttássérült, valamint ép hallgatóinknak. Az izgalmasra sikerült versenyen a boccia, és a csörgőlabda látás-, és mozgássérültekre adaptált verziója mellett, számos ügyességi, gyorsasági, kreativitást igénylő versenyszámot tartalmazott. A szervezés további eredménye a diszelxiás hallgató nyelvi kompetencia fejlődése is lett, mert a megbeszélések során egyre kevésbé állt rendelkezésre segítség a fordításhoz. Így az egyeztetéshez a hallgató minden addig megszerzett, aktív és passzív ismeretét kénytelen volt mobilizálni, valamint újabb ismereteket szerezni. A végén komoly sikerekről számolt be az angol nyelvű kommunikációval kapcsolatban.
Német önkéntesünk a súlyosan fogyatékos hallgatóinkat adaptált geocaching versenyekre invitálta városi és természeti körülmények között. Mindkét alkalommal komoly kihívást jelentett akadálymentes útvonalak mentén (gondoljunk a Mecsek turista útvonalaira, és a pécsi belváros szintkülönbségeire) geocache találása, így azokat saját elrejtett „kincsekkel”, és egyéb feladatokkal egészítette ki. Különös élmény volt, mikor az egyik vak hallgatónk úgy talált meg egy „kincset”, hogy azt a helyet több látó már végig tapogatta előtte.
 
„A Lantegi módszer alkalmas arra, hogy a megfelelő munkavállalót a megfelelő munkakörhöz társítsa. Így a fogyatékos személyek az egyéni igényeiknek leginkább megfelelő munkakörben dolgozhatnak, s a foglakoztatás fenntarthatósága is biztosított.
A Lantegi módszer a munkavállalókat és munkaköröket azonos változók mentén méri fel. Így a munkavállaló és munkakör profiljának összehasonlításával pontosan megállapítható, hogy adott munkavállaló alkalmas-e az adott pozícióra. A Lantegi mérések eredményét a dolgoz6ok.hu adatbázis tartalmazza. A Lantegi módszer használatának eredményeképp a fogyatékos emberek munkájukban jól teljesítenek, s a munkatevékenységben kiteljesednek. A munkáltatók elégedettek, a munkavégzés hatékony és eredményes.”
 
 
A filmek vetítése után a nézőknek lehetőségük van egy meghívott szakemberrel (pszichológus, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, családterapeuta, szociálpolitikus) a filmről és az azzal kapcsolatos témakörről beszélgetni.
 
A Mentálhigiénés Filmklub a 2017-2018-as tanév II. félévében az alábbi tematika szerint zajlott: 
 
Debreceni Egyetem
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
Mentálhigiénés Filmklub
Helyszín: Főépület, Aud. Max.
 
1. AMERIKAI PASZTORÁL
Előadó: Berényi András, klinikai szakpszichológus
Időpont: 2018. február 20. (kedd) 18:00
2. TONI ERDMANN
Előadó: Fónainé Pásztor Enikő, mentálhigiénikus
Időpont: 2018. február 27. (kedd) 18:00
3. BRAZILOK
Előadó: Kiss József, kulturális antropológus
Időpont: 2018. március 6. (kedd) 18:00
4. MÍG A VILÁGVÉGE EL NEM VÁLASZT
Előadó: Tóth Levente Péter, klinikai szakpszichológus
Időpont: 2018. március 13. (kedd) 18:00
5. HER (A NŐ)
Előadó: Varga Éva, klinikai szakpszichológus
Időpont: 2018. március 20. (kedd) 18:00
6. JÓB LÁZADÁSA
Előadó: Heller Zsolt, folkesztéta
Időpont: 2018. március 27. (kedd) 18:00
7. EGY KISEBB ISTEN GYERMEKEI
Előadó: Mosoni Krisztina, jelnyelv oktató
Időpont: 2018. április 10. (kedd) 18:00
8. T2 TRAINSPOTTING
Előadó: Juhász Béla Szilárd, mentálhigiénikus, addiktológus
Időpont: 2018. április 17. (szerda) 18:00
 
Bővebb információ a DEMEK honlapján érhető el: http://lelkiero.unideb.hu/
 
MOL megváltozott munkaképességűek alkalmazása
 
„A MOL Nyrt. elkötelezett az egyenlő bánásmód elvének biztosítása, a munkahelyi sokszínűség megteremtése és az esélyegyenlőség elősegítése mellett, továbbá a hátrányos megkülönböztetés minden formájának megszüntetése mellett munkahelyi és társadalmi szinten egyaránt. 
Esélyegyenlőségi tervet készítünk, melyben meghatározzuk mindazokat az alapelveket, követelményeket, gyakorlatokat és akciókat, melyeket a törvényi kötelezettségeknek megfelelően, illetve azon túlmutatóan  az esélyegyenlőség elősegítése, illetve speciális helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében teszünk. 
 
MOL eQuality program 
Gyakornoki program a megfelelő képességekkel és alkalmassággal rendelkező, megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő egyetemisták számára. 
Célunk, hogy támogassuk a hallgatók szakmai tapasztalathoz jutását, miközben a befogadó szervezet munkatársai is megismerik milyen fogyatékossággal élő emberekkel együtt dolgozni (lehetőségek és korlátok) 
A program keretein belül több alkalommal fogadtunk látássérült, mozgáskorlátozott, illetve egy alkalommal krónikus beteg egyetemi hallgatót is.”
 
A MOL emellett több vállalati intézkedéssel segíti a megváltozott munkaképességűeket, például speciális juttatásokkal és rehabilitációs létszámkeret bevezetésével. Ennek részleteiért lásd Hadházy Tímea előadását, mely a Corvinus Egyetemen megtartott Szumma workshopon hangzott el: https://szummahalo.hu/sites/default/files/Hadhazy_Timea_MMK_Corvinus_j.ppt
 

Minden év januárjában rendezzük az elsősorban fővárosi középiskolások meghívásával tartott Nyílt napunkat, amelyre a leendő hallgatóinkon kívül meghívást kapnak tanáraik és szüleik is. Célunk az, hogy a tanulók – túl a honlapon kínált tájékoztatáson, reális képet kaphassanak Egyetemünk hozzáférhetőségéről, a SHÜTI szolgáltatásairól és a különböző kari segítségnyújtási lehetőségekről. E cél érdekében nem csak a mi munkatársaink előadásaira koncentrálunk, sokkal fontosabbnak tartjuk a már nálunk tanuló fogyatékossággal élő hallgatóink bemutatkozását, színvallását a valós helyzetről. A plenáris előadások után lehetőséget adunk a kérdések feltevésére, majd minden kar fogyatékosügyi koordinátora külön-külön pultnál fogadja az adott kar képzései iránt érdeklődő SNI diákokat, szüleiket és tanáraikat. Remek alkalom ez arra is, hogy a leendő egyetemisták személyesen találkozzanak a gyógypedagógusokkal, ők és szüleik kérdéseket tehetnek fel a szakembereknek, kari koordinátoroknak egyaránt, akár már a felvételi előtt, akár még csak a pályaorientáció szakaszában állnak. 

„Összhang
Felirattal akadálymentesített vetítések továbbra is az Uránia műsorán
 
2017. szeptember 23. - 2018. június 24. 
Helyszín: Díszterem
 
 
A 2016 szeptemberének utolsó vasárnapján indult vetítéssorozat keretében magyar filmek, köztük több aktuális premier kerül vászonra az Urániában. A filmszínház a hallássérültek számára készített - a zörejeket és a párbeszédeket is jelölő - magyar felirattal látta el ezeket a filmeket.
Magyarország lakosságának 10 százaléka (közel egymillió ember!) küszködik valamilyen mértékű hallásproblémával, 6o ezer a siketek, s mintegy 3oo ezer a súlyos fokban nagyothallók száma. 
Számukra nem evidens módon érhetők el a magyar filmek a mozikban. 
Vetítéssorozatunk reményeink szerint filmélményt és közösségi élményt is nyújt majd az Urániába látogatóknak, A vetítésekre nemcsak a siket és nagyothalló filmrajongókat, hanem halló érdeklődőket és magyarul tanuló külföldi nézőket is szeretettel várunk. 
Kedvezményes jegyár az egynél több jegyet váltók számára 1000 forint. A kedvezmény érvényesítésére szmeélyes jegyvásárlás során van lehetőség.
 
LEGYEN A MOZI A HALLÁSSÉRÜLTEKNEK IS ÉLMÉNY!
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.
Szakmai partnerünk a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége.” 
 
 

 

A BCE-en 2013-től fenntartunk egy pihenőszobát fogyatékkal élők, tartósan betegek, és kismamák részére. Ebben az évben családbarát címet nyert el ez a szoba, amelyet egyénileg tudnak igénybe venni, és így alkalmas pihenésre, gyógyszerelésre, speciális étrend melegítésére és elfogyasztására, szoptatásra stb.

A BCE-en szintén 2013 óta működik egy kb. 200 négyzetméteres, kényelmesen berendezett pihenő-és közösségi tér, ami egy alacsonyküszöbű szolgáltatást jelent, tehát minden BCE hallgató /oktató számára hozzáférhető. Nap közben (9:30-17 óráig) pihenő tér, ahol akár még aludni is lehet, vagy csak pihenni, órára készülni, barátokkal találkozni, 17 órától pedig közösségi programoknak ad helyet: pl: DTK előadások, tréningek, korrepetálások, társas estek, filmklub, TED-x, egyéb corvinusos diákszervezetek közösségi rendezvényei. A tér nagyon népszerű, és kihasznált, mára már ott tartunk, hogy a délutáni programok helyét hónapokkal előre kell egyeztetni. A NapKözit teljes egészében a kortárssegítők üzemeltetik.

Az alacsony küszöbbel működés koncepciójába az is beletartozik, hogy a fogyatékkal élők számára ugyanúgy elérhető (akadálymentesen) a hely és a szolgáltatások, mint a többségi hallgatóknak, ezért integrált közösségi térként működik. E mellett több olyan rendezvénynek ad teret, ami fogyatékkal élőkhöz szorosabban (de nem kizárólagosan) is kapcsolódik, mint. pl: érzékenyítő programok, speciális előadások, tréningek (segítő kutyákról, szorongásmentes nyelvtanulásról), speciális állásbörze.

NapKözi

A projekt közösségi oldala: https://hu-hu.facebook.com/NapkoziDtk/

Oldalak